Compliance w logistyce

W ostatnich latach firmy logistyczne w szczególności stanęły przed wyzwaniem dokonania postępów w zakresie zgodności. Globalne łańcuchy dostaw i rola zakupów stają się z każdym dniem coraz bardziej złożone. Wraz ze wzrostem złożoności pojawia się zwiększone ryzyko z wielu źródeł. My zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę. Przewidujemy, wyprzedzamy i eliminujemy potencjalne zagrożenia. Dzięki temu minimalizujemy lub wykluczamy ryzyko poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty reputacji.

Jesteśmy ekspertami w zakresie systemu ochrony sygnalisty (whistleblowing). To kolejna po RODO rewolucja w procedurach wewnętrznych firm, którą w 2021 roku muszą wprowadzić podmioty zatrudniające od 250 osób, a w 2023 roku firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników.

  • Wdrażamy procedury w organizacji Klienta, uwzględniając procesy biznesowe firm logistycznych, regulaminy i inne obszary, w których istnieje ryzyko pojawienia się nieprawidłowości.
  • Wdrażamy dedykowane kanały anonimowego informowania o naruszeniach – bezpieczne i zapewniające ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
  • Przygotowujemy regulacje dotyczące obsługi zgłoszeń sygnalistów i działań następczych, tak by organizacje naszych Klientów dochowały należytej staranności w przypadku wystąpienia naruszenia. Przeprowadzamy też wewnętrzne postępowania wyjaśniające.
  • Szkolimy kadrę menadżerską, pracowników i partnerów firmy Klienta w zakresie systemu ochrony sygnalisty.
  • Doradzamy z zakresu prawa pracy w sprawach związanych z nałożeniem kary porządkowej lub wypowiedzeniem umowy o pracę w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi przez sygnalistów. 
  • Przeprowadzamy audyty z zakresu compliance. Identyfikujemy obszary ryzyka oraz osoby, które istotnie wpływają na profil ryzyka firmy logistycznej (mapowanie ryzyka wystąpienia naruszeń).
  • Przeprowadzamy audyt procedur istniejących w firmie, m.in. compliance w zakresie ochrony danych osobowych i HR compliance.
  • Prowadzimy szkolenia, które budują kulturę compliance w organizacji.Szkolimy kadrę menadżerską oraz pracowników, m.in. w zakresie zaprojektowanych procedur, systemu informowania o nieprawidłowościach (instruktaż dla sygnalisty), postępowania w przypadku czynności organów ścigania oraz w razie popełnienia lub zagrożenia popełnienia czynów zabronionych.

Partner odpowiedzialny za specjalizację:We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (Google Analytics) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi plikow cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.